Öhlins ASA není tak úplně Öhlins

Öhlins ASA není tak úplně Öhlins

Po špatných zkušenostech s repasí TracTive tlumičů pro R1150 GS v české pobočce Touratech v Modleticích a po nevhodně doporučené přední pružině a nastavení útlumu od Wilbers objednané sady tlumičů Wilbers WESA pro R1200 ST, s myšlenkou nevzdat se výhod systému ESA pro BMW R1200 padla volba na Öhlins ASA.

Je to podobný systém jako u Wilbers WESA, v dodávce jsou jen pružiny a tlumiče bez spodních ok. Jak spodní oka tak elektrohydraulické jednotky pro nastavení předpětí pružin se použijí z původních tlumičů. Nějak mě netrkla dostupnost této varianty tlumičů jen na ebay.com u několika italských prodejců a na několika italských e-shopech a zároveň nepřítomnost v katalogu Öhlins.

11. 3. 2023 sobota večer

Po vytipování prodejce se 100% kladným hodnocením na ebay odklikávám objednávku a platím €1330 přes paypal.

Dále je výpis komunikace s prodávajícím, ebay, poštou, ...

V levém sloupci jsou překlady z translate.google.com, nemusí být přesné.
V pravém sloupci originál zpráv.

12. 3. 2023

Francis, 00:56

Ahoj,
Právě jsem si koupil sadu Öhlins ASA pro BMW R1200 GS. Prosím o toto nastavení:
Hmotnost jezdce: 67 kg
Styl jízdy: Silniční

Děkuji
s pozdravem


Hello,
Ho appena acquistato un kit Öhlins ASA per una BMW R1200 GS. Per favore per questa impostazione:
Peso Pilota: 67 kg
Stile Guida: Stradale

Grazie
Distinti saluti

sonicracingparts, 10:46

Ahoj,
dobře... nastavení 67kg žádný problém 👌
Děkuji
Emanuel


Salve,
va bene... setup 67kg no problem 👌
grazie, saluti
Emanuele

sonicracingparts, 11:02

pro jistotu mi to potvrďte... abychom se vyvarovali chyb
originály vašich GS byly WP not SHOWA, že?
AG 1240 je sada pro přední/zadní tlumiče ex WP
S pozdravem


mi confermi giusto per sicurezza... così evitiamo errori
gli originali della sua GS erano WP non SHOWA giusto?
AG 1240 è kit ant/post per ammortizzatori ex WP
saluti

Francis, 22:33

Ahoj,
Potvrzuji původní WP.
S pozdravem


Hello,
Confermo il WP originale.
Saluti

14. 3. 2023

FedEx píše SMS:
Doruceni vasi zasilky FedEx je naplanovano do 16/03. Chcete?li doruceni naplanovat na jiny termin, prejdete na ... (link na jejich web)

16. 3. 2023

Celý den se těším na balík, kurýr nepřijel.

17. 3. 2023

Ráno před devátou hodinou SMS od FedEx:
Vase zasilka FedEx 771541526043 bude dnes dorucena. Nechcete dostavat SMS? Odpovezte prosim STOP

Po půl čtvrté odpoledne volá neznámé číslo, kurýr FedEx, prý přijede za 10 minut

Převlékám se do montérek, vyzvedávám balík od kurýra a okamžitě montuju tlumiče na motorku.
Před našroubováním spodního oka zkouším chod jehly v ose pístnice, kterou za provozu stlačuje krokový motorek a tím ESA systém nastaví požadovanou tuhost tlumiče. Jde nezvykle ztuha, přesto vše zkompletuji a montuji na motorku.

První testovací jízda je jen 42 km "kolem komína" se zastávkou na nákup v Globusu. Do horního kufru dávám karton půllitrových plechovek plzeňského, tři litry pomerančové šťávy, kilovou cihlu žitného chleba a nějaké drobnosti. Odhadem necelých 20 kg. Po nastartování nastavím na ESA vyšší předpětí zadní pružiny, přesto se zadek motorky houpe jak parník. Nezabírá ani změna Comf->Norm->Sport.

18. 3. 2023

Delší vyjížďka 175 km s prázdným kufrem, reakce předního tlumiče na změny nastavení ESA vlažné, zadního kola víceméně žádné. Po vyjížďce extrahuji tlumiče z motorky ven, vracím tam originál WP a pouštím se do analýzy ...
Vymontovaný tlumič s namontovaným spodním okem s krokovým motorkem nastavím ESA na COMF, po odpojení a demontáži oka je krokový motorek ve spodní poloze, odpovídá nastavení COMF. Smontuji a zpět připojím ke kabelu ESA na motorce s tlumičem v ruce, ESA nastavím na SPORT, krokový motorek zavrčí. Odpojím od motorky, odmontuji spodní oko a krokový motorek je stále ve spodní poloze, tedy COMF. Tím se vysvětluje houpání zadku motorky s nákupem v kufru. Pokračuji v analýze, na osobní váhu dám malý svěrák, do něj původní tlumič WP, ťuknu na váhu, ta nastartuje s ignorováním položené zátěže a ukazuje nulu. Mačkám středovou jehlu v pístnici a váha stále ukazuje nulu, síla potřebná ke změně tuhosti je menší než 100 gramů = 1 N. Dávám do svěráku zadní tlumič Öhlins a při stejném postupu ukáže váha 4,2 kg při začátku stlačení jehly. 4,2 kg je +- 42 N a tedy 42 násobně větší síla než u WP. Dále dávám na váhu tlumič Wilbers a je tam stejná nula jako u WP. Máme viníka. Záznam z měření je ke shlédnutí na youtube.

Měřím přesah jehly přes konec pístnice a měřím zdvih jehly. U tlumičů WP a Wilbers je přesah asi 1,5 mm a celkový zdvih jehly asi 6 mm. Zároveň přesah horní hrany konce krokového motorku přes dno díry pro pístnici je 0,5 mm, a tím je jehla ve spodní pozici pro COMF zatlačena 0,5 mm do těla pístnice. V součtu přesah motorku 0,5 + přesah jehly 1,5 mm jsou 2 mm zkrácení reálného zdvihu jehly, viz výkres spodního konce tlumiče v nesmontovaném stavu. Z původních 6 mm volného tlumiče bez spodního oka zbývají 4 mm pracovního zdvihu po smontování.
Po delším úvodu se dostávám k problému předního tlumiče - zdvih jehly samotného tlumiče je 3,5 mm a přesahy "sežerou" 2 mm na předpětí. Reálně pro provoz zbývá jen 1,5 mm místo plánovaných 4 mm. Přední tlumič tedy v poloze COMF už má NORM, SPORT při nastavení NORM a dál mu nezbývá krok a/nebo dojede nejdále k NORM a SPORT je už "za rohem". Každopádně to vysvětluje vlažnou reakci tlumiče na nastavení ESA.
Ještě v noci sedám k PC a píšu prodejci ...

19. 3. 2023

Francis, 00:03

Ahoj,
Mám problém s novými tlumiči Öhlins od vás. Nastavení ESA nefunguje, oba tlumiče jsou stále v "měkkém" režimu. Vytáhl jsem tlumiče z motorky a středový čep v pístnici šlo ztěžka. Originální tlumiče WP a tlumiče Wilbers, středový čep pro ESA se pohybuje silou menší než 100 gramů (měřeno na osobní váze), ale čep v tlumiči Öhlins se pohybuje silou větší než 4 kilogramy! Krokový motor na spodním konci tlumiče nevyvíjí takovou sílu. Samotný nástavec pinu se snadno pohybuje, vlastní vahou vypadává z pístnice.

Jak se to dá vyřešit? Dát nějaké mazivo do otvoru v pístnici? Mám vám vrátit tlumiče na opravu? Mají tlumiče mezinárodní záruku a opraví je Öhlins v ČR?

S pozdravem


Hello,
I have problem with new Öhlins dampers from you. Settings of ESA not works, both dampers are still in "soft" mode. I extracted the dampers from motorbike and the center pin in the piston rod be tough going. The original WP dampers and the Wilbers dampers, center pin for ESA moves with a force of less than 100 grams (measured on personal scale) but the pin in the Öhlins damper moves with a force of more than 4 kilograms! The stepper motor in lower end of damper doesn't exert that much power. The extender of pin itself moves easily, it falls out of the piston rod by its own weight.

How can it be solved? Put any lubricant to the hole in piston rod? Shall I return the dampers to you for repair? Do the dampers have an international warranty and will be repaired by Öhlins in the Czech Republic?

Best Regards

sonicracingparts, 00:07

Ahoj,
napsal jsi mi: rider setup 67kg

obdrželi jste díly přesně s nastavením pro vás
žádné chyby, žádný problém

tak prosím nemluvte o "opravě"
není třeba nic opravovat, díly jsou nové, perfektní...

dokonalé díly
perfektní servis

prosím neposlouchejte nějakého falešného mechanika... máme specialistu Andreaniho z 30letých zkušeností v odpružení

nainstalujte a užijte si to, nejsou žádné problémy!

Pokud potřebujete nějaký technický dotaz, napište na:
info@andreanigroup.com

Jsem jen prodejce... Zasílám přesně vámi zakoupené díly, s úžasnou cenou a perfektním servisem
s pozdravem


Hi,
you wrote me: rider setup 67kg

you received parts precisely with setup for you
no mistakes, no problem

so please don't speak about "repair"
nothing need to be repaired... parts are new, perfect...

perfect parts
perfect service

please don't listen some fake mechanic... we have specialist Andreani from 30y experience in suspesion

install it and enjoy it, there are not problems!

If you need some tecnic question, please write to:
info@andreanigroup.com

I just am a seller... I ship precisely parts u bought, with amazing price and perfect service
regards

Francis, 07:10

Ahoj,
napsal jsi: "prosím, neposlouchej nějakého falešného mechanika... máme specialistu Andreaniho s 30 lety zkušeností v odpružení"

Nějakého falešného mechanika neposlouchám, tlumiče jsem si namontoval sám. Servisem vlastních aut a motorek se zabývám již více než 40 let. Jezdím s nimi po Evropě, starám se o ně s láskou, jezdím na výlety do Dolomit, Alp, na Balkán, ...

Napsal jsi: "nainstaluj si to a užij si to, nejsou problémy", to je nemožné, resp. první část je v pořádku, zavěšení je nainstalované bez problémů. Ale během první jízdy k požitku nedošlo. Tlumiče jsou stále měkké, i když nastavím ESA na normální nebo sportovní. Když dám malý nákup do kufru, motorka se při jízdě po hrbolaté silnici houpe jako loď.
Po návratu z jízdy probíhala analýza v krocích:
1) odpojení kabelu ESA od tlumiče a připojení dalšího náhradního spodního oka (háku), jestli se krokový motor hýbe - OK
2) demontovány tlumiče z motorky, demontováno spodní oko z tlumiče a otestováno, jestli se krokový motor hýbe - OK
3) montáž spodního oka s krokovým motorem zpět na tlumič, připojení na kabel ESA, změna ESA na motorce z měkkého na tvrdé, odpojení kabelu ESA, demontáž spodního konce z tlumiče - krokový motor je v spodní poloze pro měkké nastavení
4) Lehce rukou zatlačím středový čep na pístnici - nehýbe se, zatlačím větší silou - jde těžko
5) Zkouším originální tlumič WP - středový čep jde lehce zmáčknout prstem
6) Vytahuji tlumič Wilbers z motocyklu BMW R1200 ST manželky - středový čep lze snadno zmáčknout prstem
7) Na osobní váhu nasadím tlumič WP, zapnu váhu, stisknu čep, váha ukazuje 0 = síla menší než 100 gramů
8) Na osobní váhu dám Wilbersův tlumič, zapnu váhu, stisknu kolík, váha ukazuje 0 = síla menší než 100 gramů
9) Na osobní váhu nasadím tlumič Öhlins od vás, zapnu váhu, stisknu pin, ještě víc stisknu pin, váha ukazuje 4,2 kg!

Po tomto postupu jsem vám napsal. Okamžitě. Tlumičů se nedotkla cizí ruka, žádný "falešný mechanik", ani nikdo jiný.

Koupil jsem u vás, proto píšu vám. Jste první, komu píšu o tomto problému. Prosím o radu, jak to opravit. V současném stavu není možné použít tlumiče od Vás. Jízda s nimi není radost, stále v měkkém režimu ESA. Když dám malý nákup do kufru, motorka se při jízdě po hrbolaté silnici houpe jako loď.

Pomozte mi, prosím. Na ebay už ode mě máte výbornou zpětnou vazbu, nerad bych to změnil a zničil vám reputaci.
S pozdravem a s respektem


Hello,
you wrote: "please don't listen some fake mechanic... we have specialist Andreani from 30y experience in suspesion"

I don't listen some fake mechanic, I installed the shock absorbers myself. I have been servicing my own cars and motorbikes for over 40 years. I travel the Europe with them, I take care of them with love, I go on trips to the Dolomites, the Alps, the Balkans, ...

You wrote: "install it and enjoy it, there are not problems" isn't possible, resp. first part is OK, suspension installed with no problem. But during the first drive enjoy didn't happen. The shock absorbers still are soft, even if I set the ESA to normal or sport. When I put a small shopping to topcase, the motorbike swings like a ship when I driving on bumpy road.
After returning from the ride, the analysis was in steps:
1) disconnecting the ESA cable from the shock absorber and connecting another spare lower eye (hook), if the stepper motor is moving - OK
2) dismounting the shock absorbers from motorbike, dismounting the lower eye from the shock absorbers and test if the stepper motor is moving - OK
3) mounting the lower eye with stepper motor back to the shock absorber, connecting to ESA cable, change the ESA on motorbike from soft to hard, disconnecting the ESA cable, dismounting the lower end from the shock absorber - the stepper motor is in the lower position, for soft setting
4) I lightly press the center pin on the piston rod in with my hand - it is not moving, I will push with more force - it is difficult to move
5) I'm trying the original WP shock absorber - the center pin can be easily pressed with a finger
6) I'm extract the Wilbers shock absorber from the bike BMW R1200 ST of my wife - the center pin can be easily pressed with a finger
7) I put a WP damper on the personal scale, turn on the scale, press the pin, the scale shows 0 = the power less than 100 grams
8) I put a Wilbers damper on the personal scale , turn on the scale, press the pin, the scale shows 0 = the power less than 100 grams
9) I put the Öhlins damper from you on the personal scale, turn on the scale, press the pin, more press the pin, the scale shows 4,2 kg!

After this procedure I wrote to you. Immediatelly. The shock absorbers were not touched by a stranger's hand, not any "fake mechanic", not any other person.

I bought from you, that's why I'm writing to you. You are the first I am writing to about this problem. I am asking for your advice on how to fix it. In the current state, it is not possible to use the shock absorbers from you. Driving with them isn't enjoy, still in soft mode ESA mode. When I put a small shopping to topcase, the motorbike swings like a ship when I driving on bumpy road.

Help me, please. You already have a excellent feedback on ebay from me, I would hate to change it and ruin your reputation.
Best regards and with respect

sonicracingparts, 12:04

Ahoj,
Napsal jsem vám... napište prosím mail na: info@andreanigroup.com
NEJSEM SPECIALISTA NA ZAVĚŠENÍ... JSEM PRODEJCE
Jen vám posílám přesně to, co jste si koupili s perfektním servisem...

nastavení je pro 67 kg... přirozeně je měkké... pokud vaše váha byla 100 120... nastavení bylo jiné

můžete si promluvit s Andreani o "nastavení"

pak, pokud bude nějaký problém... pokud budete muset poslat zpět... vyměnit nějaké pružiny nebo jiné, dejte mi vědět
a zorganizujeme to

Jsem tady... ale nebásni mi prosím o nastavení... ničemu nerozumím... jsem prodejce

napiš Andreani mail...
Koupil jsem díly od Emanuele Russo SONIC RACING PARTS... Potřebuji pomoc s nastavením atd atd...
s pozdravem


Hello,
I wrote u... please write a mail to: info@andreanigroup.com
I'M NOT A SUSPENSION SPECIALIST... I'M A SELLER
I just send u precisely what u bought with a perfect service...

setup is for 67kg... naturally is soft... if your weight was 100 120... setup was different

you can speak with Andreani about "setup"

then, if some problem... if you have to send back... to change some spring or other, let me know
and we organize about it

I'm here... but please don't write me poems about setup... nothing I understand... I'm a seller

write to Andreani a mail...
I bought parts from Emanuele Russo SONIC RACING PARTS... I need some help for setup etc etc...
regards

20. 3. 2023

Francis, 11:12

Ahoj,
při vší úctě, nerozumíte mi. Nastavení je v pořádku, vaše práce je v pořádku, vynikající, proto ode mě máte dobrou zpětnou vazbu na ebay.

Tlumiče jsou špatné, nepoužitelné, nefunguje nastavení ESA. Případná výměna pružin to nevyřeší. Pin/jehla pro nastavení ESA vyžaduje velkou sílu pro pohyb. Moje původní WP tlumiče (čtyři kusy) a manželčiny tlumiče Wilbers si vystačí se silou 100 gramů pro změnu nastavení ESA (tuhosti). Öhlins potřeboval 4,2 kg, tedy 42x více!!! Tento problém rada od Andreaniho nevyřeší!

Pošlu vám zpět tlumiče a vy mi vrátíte peníze. OK?

s pozdravem


Hello,
with all due respect, you don't understand me. Setup is OK, your work is OK, excellent, therefore you have a good feedback from me on ebay.

The shock absorbers are wrong, unusable, settings of ESA not works. Any exchanging of springs not resolve this. Pin/needle for settings of ESA required more power for moving. My original WP shock absorbers (four pieces) and my wife's Wilbers shock absorbers can do with 100 grams power for a change of ESA (stiffness) settings. Öhlins required 4,2 kg, so 42 times more!!! This problem a advice from Andreani not resolve!

I will send back shock absorbers to you and you will return money to me. OK?

Best regards

sonicracingparts, 11:13

zase... zase básně

NAPIŠTE MAIL ANDREANI

POCHOPEN? NAPIŠTE MAIL ANDREANI........................!!!


again... again poems

WRITE A MAIL TO ANDREANI

UNDERSTOOD? WRITE A MAIL TO ANDREANI........................!!!

sonicracingparts, 11:14

PENÍZE VÁM NEVRÁTÍM
DÍLY JSOU POUŽITÉ A NEVÍTE O ČEM MLUVÍTE

NIKDY NEBYLY NEPROBLÉMY S OHLINS
JENOM TY NEJSI SPOKOJENÝ

ZAŠLETE E-MAIL ANDREANIMU A PROJEDNAJTE S NÍM NASTAVENÍ, POKUD POTŘEBUJETE NĚJAKÉ INSTRUKCE ...


I WILL NOT GIVE U MONEY BACK
PARTS ARE USED AND YOU DON'T KNOW ABOUT YOU ARE SPEAKING

NEVER PROBLEMS WITH OHLINS
ONLY YOU ARE NOT HAPPY

SEND A MAIL TO ANDREANI AND SPEAK WITH THEM FOR SETUP IF YOU NEED TO DO SOME REGULATION...

sonicracingparts, 11:19

a:

Tlumiče jsou špatné, nepoužitelné, nefunguje nastavení ESA.

nic se neděje a pokud něco nefunguje, je to proto, že nejste mechanik a provedli jste instalaci sami

NEBO pošlete e-mail Andreanimu s žádostí o informace
NEBO půjdete ke specializovanému mechanikovi, abyste práci udělali od nuly... ne sami v garáži

prosím přestaňte mi posílat dlouhé básnické zprávy..


and:

The shock absorbers are wrong, unusable, settings of ESA not works.

nothing is wrong and if something don't work is because you are not a mechanic and you did installation yourself

OR you send mail to Andreani to ask info
OR you go to a specialist mechanic to do the work from zero... not yourself in garage

please stop to send me long messages poems..

Zažádáno na ebay o zrušení obchodu a vrácení zboží

ebay, 19:17

Ahoj Milane,
Prodejce vám nabídl částečné vrácení peněz za AG 1240 - AG 1250 + AG 1251 SADA OHLINS TLUMIČE BMW R 1200 GS ASA ESA (EX, pokud přijmete, můžete si položku ponechat a my žádost uzavřeme. Tato nabídka je dostupná do 25. dubna 2023, proto prosím odpovězte co nejdříve.

Nabídka: $1.00 Původní požadavek: $1,434.20


Hi Milan,
The seller offered you a partial refund for AG 1240 - AG 1250 + AG 1251 OHLINS KIT SHOCK ABSORBERS BMW R 1200 GS ASA ESA (EX, if you accept, you can keep the item and we’ll close the request. This offer is available until 25. Apr. 2023, so please respond soon.

Offer: $1.00 Original request: $1,434.20

Francis, 20:12

Ahoj,
Ano, teď se neživím jako mechanik.
1) Nejsem teenager, narodil jsem se v roce 1965
2) Jsem vystudovaný strojní inženýr, pracoval jsem 11 let v závodě Škoda Auto jako technik kvality, analytik podvozků, analyzoval závady z provozu. Můj vlastní vůz, BMW 323ti Compact, má vylepšení jako nové vačkové hřídele, nové písty, odlehčený setrvačník, LSD, brzdy z BMW M3, ITB, závodní výfukové potrubí, ... Veškeré změny jsem provedl sám. Výkon motoru vzrostl ze sériových 170 k na 240 k, bez turbodmychadla a kompresoru, pouze s atmosférickým sáním. Měřeno na dynamometru.
3) Věřte mi, prosím, takový problém na tlumiči nelze odstranit bez kompletní demontáže celého tlumiče. Neudělám to, bylo by to porušení záruky.
4) U vás jsem koupil tlumiče, u vás budu reklamovat, u vás budu žádat výměnu.

s pozdravem

P.S. Nejsem amatér. Před pár lety jsem měnil vačkový hřídel na motorce BMW R1100 RS na hotelovém parkovišti v Albánii. Zpráva je bohužel pouze v češtině, překladač Google ji přeloží do italštiny nebo angličtiny: https://trust-rust.cz/trips/2017-07-balkan


Hello,
Yes, I don't work as a mechanic for a living, now.
1) I'm not a teenager, I was born in 1965
2) I'm graduated mechanical engineer, I worked for 11 years in plant Skoda Auto as quality technician, analyst for chassis, analyzed the faults from operation. My own car, BMW 323ti Compact, has improvement as new camshafts, new pistons, lightweght flywheel, LSD, brakes from BMW M3, ITB, racing exhaust manifolds, ... I maked all changes myself. Power of the engine increased from stock 170 PS to 240 PS, without the turbochrager or supercharger, with naturally aspirated only. Measured on the dynamometer.
3) Trust me, please, such a problem on the shock absorber can't be fixed without complete disassembling entire shock absorber. I will not do this, it would be a breach of warranty.
4) I bought shock absorbers from you, I will complain to you, to claim for replacement with you.

Best regards

P.S. I'm not a amateur. A few years ago I was changing the camshaft on a motorbike BMW R1100 RS in a hotel parking lot in Albania. Unfortunately, the report is only in Czech, Google translator will translate it into Italian or English: https://trust-rust.cz/trips/2017-07-balkan

sonicracingparts, 20:21

jsi úplný ignorant
NAPROSTO

kit ESA je potřeba rozebrat... TOTÁLNĚ
díly nefungují dobře, protože jste neznalý, nejste mechanik, a instalujete díly sami a děláte chybu

to je
co víc ti říct
protože VY NECHÁPETE

DÍLY JE NUTNÉ SMONTOVAT.......................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
JDĚTE K MECHANIKOVI... NEJSTE MECHANIK
DĚLAL JSTE CHYBY
DĚLAL JSTE CHYBY
DĚLAL JSTE CHYBY
DĚLAL JSTE CHYBY
DĚLAL JSTE CHYBY

Teď jsem úplně ztratil trpělivost... Nemůžu mluvit s ignorantem...


you are totally ignorant
TOTALLY

kit ESA need to be disassembled... TOTALLY
parts don't work good because you are ignorant, not a mechanic and you install parts yourself doing mistake

that's
nothing more to say to you
because YOU DON'T UNDERSTAND

PARTS NEED TO BE ASSEMBLED....................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GO TO MECHANIC... YOU ARE NOT A MECHANIC
YOU DID MISTAKES
YOU DID MISTAKES
YOU DID MISTAKES
YOU DID MISTAKES
YOU DID MISTAKES

i lost totally my patience now... can't speak with people ignorant...

21. 3. 2023

Francis, 01:01

Ahoj,
kit ESA je ve výborném stavu, bravurně si poradí s tlumiči WP a Wilbers. Tlumiče Öhlins od vás vyžadují neobvykle velkou ovládací sílu na jehlu v pístnici, 40x větší sílu než WP nebo Wilbers.
Jsem strojní inženýr, jsem diplomovaný strojní inženýr s odborným vzděláním, ale teď už se tím neživím. Ty neumíš číst? psal jsem to minule.

Zklidněte hormony, čtěte pozorně a pište slušně, prosím.

s pozdravem


Hello,
kit ESA is in excellent condition, handles the WP and Wilbers shock absorbers brilliantly. The shock absorbers Öhlins from you requires an unusually large control force on the needle in the piston rod, 40 times more force than WP or Wilbers.
I'm mechanic engineer, I'm certified mechanic engineer with professional education, but but I don't do it for a living now. Can't you read? I wrote this last time.

Calm your hormones, read carefully and write politely, please.

Best regards

sonicracingparts, 01:05

uvnitř krabice byl disk
sledujte disk, abyste se naučili, jak jej vložit
protože NAPROSTO nevíte, jak to napasovat

pokud tam nejsou disky... nebo se na to můžete podívat...
musíš napsat mail Andreani, tak ti to vysvětlí

Jsem vždy trpělivý, vzdělávám se a pomáhám zákazníkům řešit problémy... když problémy jsou ale ztrácím trpělivost, když zákazníci NEVÍ, jak věci dělat... a začnou říkat tato sada zadních sad je bez všech dílů, tento výfuk nesedí, toto odpružení se nebojte

UČTE SE, prosím
nestěžujte si na nějaký problém, pokud jste problém VY

musíte zavřít případ na eBay
díly jsou nové a perfektní, jen NEJSOU namontovány správným způsobem


there was a disc inside box
watch disc so you can learn how to fit it
because TOTALLY you don't know how to fit it

if there is not discs... or you can watch it... you have to write a mail to Andreani, so they will explain you

I'm always patient, with education and I help customers to solve problems... when problems there are but I lose my patient when customers DON'T KNOW how to do things... and begin to say this kit rearsets is without all parts, this exhaust don't fit, this suspension don't worry

LEARN please don't complain about some problem, if YOU are the problem

you have to close the eBay case
parts are new and perfect, just NOT fitted in right way

Francis, 01:45

Ahoj,
Při vší úctě, umíte číst? Napsal jsem: "Tlumiče Öhlins od Vás vyžadují neobvykle velkou ovládací sílu na jehlu v pístnici, 40x větší sílu než WP nebo Wilbers."

Jak to ovlivňuje montáž? Jehla vyžaduje ke změně polohy příliš velkou sílu, 40 N místo obvyklého 1 N (N = Newton, 1 Newton představuje zhruba 100 gramů hmotnosti, fyzika ze základní školy). Na běžném tlumiči zatlačíte jehlu do pístnice lehce prstem, na tlumiči v ruce. Na Öhlins od vás je nutné pevně opřít tlumič o stůl a silou zatlačit celou druhou rukou. Mi capisci?
V tomto případě rada od Andreaniho tento problém nevyřeší. Je nutné rozebrat celý tlumič a hledat problém uvnitř tlumiče. Mi capisci?

Opakuji: Jsem strojní inženýr se specializací na opravy automobilů. Na to mám školy. Mám na to certifikát. Mám více než desetiletou praxi ve Škoda auto, součást koncernu Volkswagen. Mám praxi jako mechanik v opravách aut a motorek. Mám zkušenosti jako renovátor vozů youngtimer. Lhal jsi na ebay v odpovědi na žádost o vrácení, že jsem amatér. Nejsem amatér. Ty mě neznáš.
s pozdravem


Hello,
With all due respect, can you read? I wrote: "The shock absorbers Öhlins from you requires an unusually large control force on the needle in the piston rod, 40 times more force than WP or Wilbers."

How does mounting affect it? The needle requires too much force to change position, 40 N instead of the usual 1 N (N = Newton, 1 Newton represents roughly 100 grams of weight, physics from the basic school). On a usual shock absorber, you push the needle into the piston rod lightly with finger, on the absorber in the hand. On the Öhlins from you, it is necessary to firmly rest the shock absorber against the table and push with force with your whole other hand. Mi capisci?
In this case a advice from Andreani not will solve this problem. It is necessary to disassemble the entire the shock absorber and look for the problem inside the shock absorber. Mi capisci?

I repeat: I'm a mechanical engineer, specializing in automotive repair. I have schools for that. I have a certificate for it. I have more than ten years of experience in Skoda auto, part of Volkswagen concern. I have experince as mechanic in repairs cars and motorbikes. I have experience as renovator of youngtimer cars. You lied to ebay in rsponse to the return request about me being an amateur. I'm not an amateur. You don't know me.
Best regards

Francis, 09:54

Ahoj,
zmínil jste nějaký disk. Chybí. Uvnitř obou boxů s logem Öhlins je tlumič, pružina a plastový distančník. Nic víc. Žádný disk, žádný záruční list, žádná uživatelská příručka, nic.
Uvnitř velké krabice (balicí krabice) byly jen dvě krabice s absorbéry a ... nic. Žádný disk, žádný záruční list, žádná uživatelská příručka, nic.
Uvnitř plastové obálky, nalepené na vnější straně na krabici, byly pouze papíry od FedEx, faktura od vás a ... nic. Žádný disk, žádný záruční list, žádná uživatelská příručka, nic.
Kdo dělá chyby? Já ne.

Neuzavřu případ, dokud nedojdeme k nějaké rozumné dohodě. Nabídka 1 dolar je výsměch, nikoli férová nabídka.

s pozdravem


Hello,
you mentioned any disc. It missing. Inside the both boxes with the Öhlins logo are the shock absorber, the spring and the plastic distancer. Nothing further. No a Disc, no a warranty card, no a user manual, nothing.
Inside the big box (packing box) was only two boxes with the absorbers, and ... nothing. No a Disc, no a warranty card, no a user manual, nothing.
Inside the plastic envelope, glued on the outside on the packing box was only any papers from FedEx, the invoice from you, and ... nothing. No a Disc, no a warranty card, no a user manual, nothing.
Who makes mistakes? Not me.

I will not close the case until we have some reasonable agreement. The $1 offer is a mockery, not a fair offer.

Best regards

sonicracingparts, 11:09

Andreani mi řekl:
uvnitř byly 2 klíče usb... ne 1... 2! S manuálem, videem a vším...
NEMOŽNÉ, nenašli jste to v krabici

video je toto... takže se MŮŽETE NAUČIT, jak to napasovat...

https://www.youtube.com/watch?v=tkOuEMhHYMM&list=PLA7C9704B6880A69C

Doufám, že toto video můžete zhlédnout v České republice


Andreani told me:
inside there was 2 key usb... not 1... 2! With manual, video and everything...
IMPOSSIBLE you didn't find it in box

video is this... so YOU CAN LEARN how to fit it...

https://www.youtube.com/watch?v=tkOuEMhHYMM&list=PLA7C9704B6880A69C

I hope this video you can watch in Czech Republic

sonicracingparts, 11:17

dej mi mail...
Andreani mi poslal e-mailem video s odkazem na video, abyste si ho mohli prohlédnout... a porozumět SVÝM chybám při montáži...

dej mi mail, přepošlu ti to...
takže tuto NUDNOU situaci uzavíráme...


give me ur mail...
Andreani sent me a mail video a link video so you can watch it... and understand YOUR mistakes in fitting...

give me ur mail, I'll turn to you...
so we close this BORING situation...

Návštěva u Halbich sport v Praze, zástupce Öhlins
překvapili mě víc než jednou:
1) Pane, to není Öhlins tlumič, originál Öhlins má závěrnou matici matnou, ne lesklou
2) Kdo šel kolem, a že jich bylo, se zapojil do diskuse a snažil se pomoct
3) Rozborka a revize tlumiče je možná, cena od 2500 Kč
4) Není to čínský plagiát, podle čísla na krabici "AG1240" je to produkt Andreani Group, italského partnera Öhlins a výrobce komponent pro Öhlins

Bylo mi divné, že katalog na webu www.ohlins.com tlumiče "ASA" nezná. Oficiálně to není produkt Öhlins Racing AB, ale s jejich souhlasem upravené BMxxx pro BMW R1200 GS "vzducháč" tak, že místo manuálního klikátka ve spodním oku je možno našroubovat spodní oko ESA, podobně jako u Wilbers WESA, MUPO, Bitubo, ...

22. 3. 2023

sonicracingparts, 10:49

koukal jsi na odkaz?
Pokud jste pochopili své chyby při montáži dílů
pak musíte zavřít případ eBay, prosím..........

tento hloupý případ eBay musí být uzavřen!!!


did u watch the link?
If you understood YOUR mistakes fitting the parts
then you have to close the eBay case, please..........

this stupid eBay case need to be close!!!

24. 3. 2023

ebay, 19:00

Ahoj,

Píšeme vám, protože váš prodejce sonicracingparts nás informoval, že by s vámi rád probral otevřené otázky týkající se položky 175585002155.

Proto bychom vás rádi požádali, abyste se s ním spojili.

Vidím, že prostřednictvím našeho systému již byla otevřena žádost. Komunikujte prosím přímo tam, aby pro nás případ zůstal srozumitelný. Pokud byl váš problém nyní prodejcem objasněn, můžete žádost uzavřít sami.

Přeji vám, ať se otevřené body rychle a snadno vyjasní a prožijí příjemný den.

s pozdravem
zákaznický servis eBay

Na tuto zprávu prosím neodpovídejte. Byl odeslán z e-mailové adresy, která nemůže přijímat zprávy.


Guten Tag,

wir schreiben Ihnen, weil Ihr Verkäufer sonicracingparts uns mitgeteilt hat, dass er offene Fragen zum Artikel 175585002155 gerne mit Ihnen besprechen möchte.

Daher möchten wir Sie bitten, sich mit ihm in Verbindung zu setzen.

Ich sehe, dass bereits eine Anfrage über unser System geöffnet wurde. Bitte kommunizieren Sie direkt dort, damit der Fall für uns nachvollziehbar bleibt. Sollte Ihr Anligen vom Verkäufer mittlerweile geklärt werden, können Sie die Anfrage selbst schließen.

Ich wünsche Ihnen, dass die offenen Punkte schnell und einfach geklärt werden können und einen angenehmen Tag.

Mit freundlichen Grüßen
eBay Kundenservice

Bitte antworten Sie nicht auf diese Nachricht. Sie wurde von einer E-Mail-Adresse verschickt, die keine Nachrichten empfangen kann.

25. 3. 2023

Francis, 14:24

Ahoj,
tento případ neukončím.
Na odkazu vidíte problém: https://www.youtube.com/playlist?list=PLCObHCEYFAZI1pIvWlex2YkjxUWKQ0e-X
Tlumiče Öhlins vyžaduje příliš velkou sílu pro změnu nastavení.
Andreani Group dodává díly českému partnerovi Öhlins, společnosti Halbich Motorsport, odkaz https://www.halbich.cz Mohou posoudit situaci, pokud to Andreani dovolí.
S pozdravem


Hello,
this case is ongoing.
On the link you can see the problem: https://www.youtube.com/playlist?list=PLCObHCEYFAZI1pIvWlex2YkjxUWKQ0e-X
Shock absorbers Öhlins requires too much force for change of setting.
The Andreani Group supplies parts to Czech Öhlins partner, the Halbich Motorsport, link https://www.halbich.cz They can assess the situation if the Andreani allow it.
Best Regards

Francis, 14:28

Ahoj,
video není v ČR dostupné


Hello,
video is unavailable in Czech Republic

sonicracingparts, 17:00

e-mailem...
Řekl jsem ti: dej mi svůj e-mail
tak ti pošlu mail s videem
Čekám na tvůj mail


e-mail...
I told u: give me ur e-mail
so I'll send u a mail with video
I wait ur mail

Francis, 17:29

Ahoj,
můj email: xxx@tiscali.cz


Hello,
my email: xxx@tiscali.cz

sonicracingparts, 17:30

pošta odeslána

teď... prosím sledujte to... NAUČTE SE... a pak zavřete restituční eBay!!!


mail sent

now... please watch it... LEARN... and then close the restitution eBay!!!

Francis, 17:44

Ahoj,
Video staženo. Montáž proběhla přesně podle videa. Psal jsem, nejsem amatér.
Viděl jsi moje videa? Myslete na to prosím, montáž nemá vliv na potřebu velké síly pro zatlačení středové jehly tlumiče.

Trvám na vyřešení případu. Máte několik možností:
1) Zrušíme transakci, vy mi vrátíte peníze a já vám pošlu tlumiče.
2) Pošlete mi funkční jiné tlumiče a já vrátím nefunkční.
3) Za revizi zaplatíte v Halbich Motorsport, 150 € za každý tlumič, celkem tedy 300 €.

Máte nějaký jiný návrh?

S pozdravem


Hello,
Video downloaded. The assembly was done exactly according to the video. I wrote, I'm not an amateur.
Have you seen my videos? Think about it please, the assembling does not affect the need for a lot of force for the pushing of the center needle of shock absorber.

I insist on solving the case. You have several options:
1) We cancel the transaction, you refund me and I send you the shock absorbers.
2) Send me working other shock absorbers and I will return the non-working ones.
3) You pay for the revision at Halbich Motorsport, €150 for each shock absorber, so €300 in total.

Do you have any other suggestion?

Best Regards

sonicracingparts, 17:49

unavený mluvit s hloupými lidmi... inženýr... naprosto ignorantský...
pošli mě zpět a odejdi z mého života

NIKDY VÍCE VÁM NĚCO POŠLU... NIKDY VÍCE

poslal sem a STOP... sbohem... jsi ten nejhorší zákazník za posledních 13 let...
úplně bez mozku

pošli mě zpět a sbohem, nemám více trpělivosti a času, který bych s tebou ztrácel

ANDREANI GROUP (ROB MARIANI) ... (pozn.: zkracuji pro splnění GDPR)


tired to speak with stupid people... engineer... totally ignorant...
send me back and go away from my livf

NEVER MORE I'LL SEND U SOMETHING... NEVER MORE

sent here and STOP... goodbye... you are the worst customer had in 13 years...
totally no brain

send me back and goodbye I don't have more patiente and time to lose with you

ANDREANI GROUP (ROB MARIANI) ...

27. 3. 2023

sonicracingparts, 11:42

poslal jsi díly zpět?
Čekám..........

pošlete zpět díly... pokud nejste spokojeni, protože jste díly nenainstalovali správným způsobem...

poté obdržíte peníze (vrácení peněz) přes eBay

Čekám na díly tady... v Andreani
abychom neztráceli více času


did u sent back the parts?
I'm waiting..........

send back parts... if you are not happy because YOU didn't installed parts in right way...

then you will receive money (refund) via eBay

I'm waiting parts here... in Andreani
so we don't lose more time

Francis, 14:43

Ahoj,
jsi neuvěřitelný. Dohodli jsme se minulou sobotu, balíkové služby nefungují o víkendu a dnes je pondělí, první pracovní den v týdnu. Napsal jsem vám: moje motorky nejsou moje primární práce, moje motorky jsou koníčkem. V Česku se říká: Nejdřív práce, potom zábava.

Balíček odeslán, viz foto. Zvyšte refundaci o náklady na dopravu, 22 €, prosím. Sledovat ho můžete přes internet https://www.postaonline.cz/cs/trackandtrace/-/zasilka/cislo?parcelNumbers=CS011911970CZ

Zastavte invektivy mé práce, prosím, neznáte mě a neznáte mé schopnosti. BTW, Andreani dělá chybu, je to vidět na instruktážním videu - demontáž spodního konce tlumiče bez předehřívání, Loctite vyžaduje minimálně 80°C, lépe 100°C. A montáž bez lepidla Loctite.

s pozdravem


Hello,

you are unbelieveable. We agreed last saturday, the parcel services not works during the weekend and today is the monday, the first working day of week. I wrote you: my motorbikes isn't my primary job, my motorbikes is a hobby. In Czechia we are the saying: First of job, fun after that.

The parcel sended, see photos. Increase the refund by the shipping cost, €22, please. You can track it via the internet https://www.postaonline.cz/en/trackandtrace/-/zasilka/cislo?parcelNumbers=CS011911970CZ

Stop a invektives of my work, please, you don't know me and you don't know my abilities. BTW, Andreani makes a mistakes, its seeing on the instructable video - disassembling of lower end of shock absorber without preheating, Loctite requires minimally 80°C, better 100°C. And the assembling without Loctite adhesive.

Best regards

28. 3. 2023

ebay, 01:12

Ohodnoťte a recenzujte produkt, který jste právě zakoupili

Ahoj Milane,

Udělali jsme recenzování rychlé a snadné!

AG 1240 - AG 1250 + AG 1251 OHLINS KIT SHOCK ABSORBERS BMW R 1200 GS ASA ESA (EX


Rate and review the product you just purchased

Hi Milan,

We made it quick and easy to review!

AG 1240 - AG 1250 + AG 1251 OHLINS KIT SHOCK ABSORBERS BMW R 1200 GS ASA ESA (EX

ebay, 13:02

Ahoj Milane,

Dobré zprávy! Vaše žádost o vrácení je schválena. Prodejce vám poskytne zpáteční přepravní štítek pro odeslání položky zpět.

Pokud se vám prodejce neozve, jsme připraveni zasáhnout a pomoci od 24. března. 2023.


Hi Milan,

Good news! Your return request is approved. The seller will provide you with a return shipping label to send the item back.

If you don’t hear back from the seller, we’re available to step in and help beginning 24. Mär. 2023.

ebay, 13:02

Ahoj Milane,

Prodejce sonicracingparts nám dal vědět, že vám nemůže koupit štítek pro zpáteční přepravu, který byste mohli použít pro AG 1240 - AG 1250 + AG 1251 OHLINS SADA TLUMIČŮ BMW R 1200 GS ASA ESA (EX.

Prodejce je stále odpovědný za náklady na zpáteční dopravu, proto jej kontaktujte a domluvte se na zpáteční přepravě.


Hi Milan,

Seller sonicracingparts let us know that they can't buy a return shipping label for you to use for AG 1240 - AG 1250 + AG 1251 OHLINS KIT SHOCK ABSORBERS BMW R 1200 GS ASA ESA (EX.

The seller is still responsible for return shipping costs, so contact them to arrange return shipping.

na žádost ebay vyplněn formulář spokojenosti s produktem


sonicracingparts, 13:05

chceš na mě udělat nějaký PODVOD? Určitě
Dokonale jsem pochopil, jaký jsi člověk!

Pošli díly zpět...
Už s tebou nechci mluvit

pošli zpět díly, pak ti budou vráceny peníze
jestli mi nepošleš nějakou cihlu dovnitř

ODEŠLI DÍLY ZPĚT
jsi hrozný ebayer
prostě KŘIVÁK

pošli mi zpět díly!
STOP


do you have idea to do some FRAUD? For sure
I understood perfectly what people u are!

Send back parts...
I don't want more speak with u

send back parts then you will receive refund
if you will not send me some brick inside

SEND BACK PARTS
you are a terrible ebayer
just a CROOK

send me back parts!
STOP

Francis, 13:56

Ahoj,
Už jsem jednou psal: Uklidněte hormony a pište zdvořile, prosím. Ebay se mě ptal na zkušenosti s nakoupeným zbožím, tak jsem odpověděl. Nic víc v tom nehledejte.

Balík byl včera odeslán, máte odkaz na web České pošty. Pro jistotu ještě jednou přidávám: https://www.postaonline.cz/en/trackandtrace/-/zasilka/cislo?parcelNumbers=CS011911970CZ

Vše bylo odesláno tak, jak jsem od vás obdržel, viz fotky ze včerejška před odesláním.

S pozdravem


Hello,
I already wrote once: Calm down your hormones and write courteously, please. Ebay asked me about my experiences with purchased goods, so I answered. Don't look for anything more in it.

The parcel was dispatched yesterday, you have a link for web of Czech Post. I'm adding again to be sure: https://www.postaonline.cz/en/trackandtrace/-/zasilka/cislo?parcelNumbers=CS011911970CZ

All was dispatched as I received from you, see photos from yesterday before dispatched.

Best Regards

sonicracingparts, 16:15

POKUD SI MYSLÍTE, ŽE MĚ PODVEDETE... JSTE ÚPLNĚ ŠÍLENÝ A HLOUPÝ

PRODÁVÁM EBAY OD ROKU 2005... TOP SPOLEHLIVOST
JE VELMI JASNÉ, ŽE JSTE POUZE PODVODNÍK, NEŽ BUDETE MLUVIT O ŠPATNÝCH DÍLECH, TAK BY STE NĚJAKÝCH 300 ZA NĚJAKOU PRÁCI DĚLALI... NAPROSTO FALEŠNĚ, JSTE JENOM PODVODNÍK!!!
A JSEM VÁŽENÝ PRODEJCE A EBAY TO VÍ...

1) POKUD SI MYSLÍTE, ŽE JE MOŽNÉ OJEBAT MĚ O PENÍZE ... A NECHAT SI DÍLY (NOVÉ A PERFEKTNÍ!!!) JSTE ŠÍLENÝ

2) POKUD SI MYSLÍTE, ŽE MI POŠLETE NĚJAKOU CIHLU UVNITŘ KRABICE... JSTE ZASE ŠÍLENĚJŠÍ A JEN BÁZI...

NATOČÍM VIDEO JEN CO KURÝR DORUČÍ DÍLY... A POKUD NEOBDRŽÍM DÍLY NOVÉ A PERFEKTNÍ JAKO DODÁNO I S ORIGINÁLNÍ KRABIČKOU OHLINS... PŮJDU OHLÁSIT NA POLICII A EBAY VÁM UZAVŘE ÚČET, JESTLI JSTE PROVEDL PODVOD...

JE LEPŠÍ PŘEMÝŠLET, NEŽ MĚ PODVEDETE ... PROTOŽE NEVYHRAJETE... ROZUMÍTE?

TEĎ... ČEKÁM ZPĚT DÍLY...
ČEKÁM
ČEKÁM
ČEKÁM...

ČEKÁM NA SLEDOVÁNÍ ZÁSILKY ......................

POTOM DOSTANETE 100% PENÍZE ZA DÍLY + ZA DOPRAVU... POKUD SE VŠE VRÁTÍ JAKO NOVÉ

A OVŠEM... JSTE HORŠÍ EBAYER NA SVĚTĚ..........................!!!


IF YOU THINK WILL BE POSSIBLE TO MAKE ME A FRAUD... YOU ARE TOTALLY CRAZY, AND STUPID

I'M EBAY SELLER FROM 2005... TOP RELIABILITY
IT'S VERY CLEAR U R ONLY A CROOK, BEFORE U SPOKE ABOUT PARTS NOT GOOD, THEN YOU WOULD SOME 300 TO DO SOME WORK... TOTALLY FAKE, YOU ARE ONLY A CROOK!!!
AND I'M A SERIOUS SELLER AND EBAY KNOW IT...

1) IF YOU THINK COULD BE POSSIBLE FUCK MY MONEY... AND KEEP PARTS (NEW AND PERFECT!!!) YOU ARE CRAZY

2) IF YOU THINK YOU WILL SEND ME SOME BRICK INSIDE BOX... YOU ARE AGAIN MORE CRAZY AND ONLY A BAS...

I'LL DO A VIDEO JUST COURIER WILL DELIVER PARTS... AND IF I'LL NOT RECEIVE PARTS NEW AND PERFECT AS SHIPPED ALSO WITH ORIGINAL OHLINS BOX... I'LL GO TO DO A DENUNCE IN POLICE AND EBAY WILL CLOSE YOUR ACCOUNT IF YOU DO SOME FRAUD...

SO IS BETTER U THINK BEFORE TO ORGANIZE SOME FRAUD TO ME... BECAUSE YOU WILL NOT WIN... UNDERSTOOD?

NOW... I WAIT PARTS BACK...
I'M WAITING
I'M WAITING
I'M WAITING...

I WAIT TRACKING ABOUT SHIP.....................

THEN YOU WILL RECEIVE 100% MONEY PARTS + SHIP... IF EVERYTHING WILL COME BACK AS NEW

AND HOWEVER... YOU ARE WORSE EBAYER IN WORLD..........................!!!

sonicracingparts, 17:36 - 17:42

8 zmeškaných hovorů


8 missed calls

Francis, 17:40

SMS:
Ahoj, mám jednání, nemůžu mluvit.


Hello, I have a meeting, can't to speak.

sonicracingparts, 17:41

SMS:
Nezajímá mě vaše jednání...
jste jen zasraný KŘIVÁK, který chce moje peníze!
A to se nestane... bastarde!
Zvedněte telefon... odpovězte, ať mluvíme...


SMS:
I don't interest about ur meeting...
you are only a fucking CROOK who wants fuck my money!
And this will not happen... bastard!
Answer the phone... answer so we speak...

sonicracingparts, 17:43 - 18:40

WhatsApp:
17:43 tohle malé děťátko... mě ojebe o peníze? Bastarde... (pozn.: přiložena fotka mladého muže)
17:44 neumíš si představit, kolik problémů ti udělám... parchante
17:44 díly jsou nové a perfektní
17:44 víš o tom dokonale
17:45 zasranej KŘIVÁKU
17:45 neuděláš mi nějaký PODVOD...
17:46 pošli mi OKAMŽITĚ zpět mé díly nové a perfektní, jak byly odeslány tobě
17:46 Ihned
17:47 Chtěl bys peníze a také si nechat díly? Jsi blázen... malý bastarde
17:47 mě neojebeš!!!
18:40 !!!
18:40 !!!
18:40 !!!
18:40 !!!
18:40 !!!
18:40 pochopil jsi???
18:40 pochopil jsi???
18:40 pochopil jsi???


WhatsApp:
17:43 this little baby... would fuck my money? Bastard... (note: attached a photo a young man)
17:44 you can't imagine how many problems I'll give u... bastard
17:44 parts are new and perfect
17:44 you know perfectly about it
17:45 fucking CROOK
17:45 you will not do some FRAUD to me...
17:46 send me back IMMEDIATELY my parts new and perfect as shipped to u
17:46 immediately
17:47 u would money and also keep parts? U r crazy... little bastard
17:47 u will not fuck me!!!
18:40 !!!
18:40 !!!
18:40 !!!
18:40 !!!
18:40 !!!
18:40 did u inderstand???
18:40 did u inderstand???
18:40 did u inderstand???

Francis, 18:20

Ahoj,
Neotravujte mě telefonáty a SMS, prosím. Pište sem, na ebay, aby věděli, jak nevhodně a arogantně se chováte. Přikládám kopii vaší SMS.

sonicracingparts napsal SMS, cituji:
Nezajímá mě vaše schůzka... jste jen zasraný KŘIVÁK, který mě chce ojebat o moje peníze! A to se nestane... bastarde! Zvedněte telefon... odpovězte, ať mluvíme...

potřetí dávám odkaz na sledování zásilky: https://www.postaonline.cz/en/trackandtrace/-/zasilka/cislo?parcelNumbers=CS011911970CZ
Zásilka je v přepravě, já to neurychlím.

S pozdravem


Hello,
Don't bother me with phone calls and text messages, please. Write here, on ebay, to let them know how inappropriate and arrogant you are behaving. I am attaching a copy of your SMS.

sonicracingparts wrote an SMS, quote:
I don't interest about ur meeting... you are only a fucking CROOK who wants to fuck my money! And this won't happen... bastard! Answer the phone... answer so we speak...

for the third time I give a link to track the shipment: https://www.postaonline.cz/en/trackandtrace/-/zasilka/cislo?parcelNumbers=CS011911970CZ
The shipment is in transit, I will can't accelerate it.

Best Regards

Francis, 18:07


Dobrý den,
Je mi trapné stěžovat si, ale prodejce s nickem sonicracingparts je neuctivý, vulgární a vyhrožuje mi. Podívejte se na jeho zprávy WhatsApp adresované mně.
Děkuji
S pozdravem a úctou

Zprávy od sonicracingparts dnes na WhatsApp:
17:43 tohle malé dítě... mě chce ojebat o moje peníze? Bastard...
(poznámka: připojena fotka mladého muže)
17:44 Nedovedeš si představit, kolik problémů ti udělám... parchante
17:44 díly jsou nové a perfektní
17:44 víš o tom dokonale
17:45 zasranej KŘIVÁKU
17:45 mě NEPODVEDEŠ...
17:46 pošle mi OKAMŽITĚ zpět mé díly nové a perfektní, jak byly odeslány tobě
17:46 ihned
17:47 chceš peníze a zaroveň si nechat díly? Jsi blázen... malý bastarde
17:47 mě neojebeš!!!
18:40 !!!
18:40 !!!
18:40 !!!
18:40 !!!
18:40 !!!
18:40 pochopil jsi???
18:40 pochopil jsi???
18:40 pochopil jsi???


Hello,
I'm embarrassed to complain, but the seller with nick sonicracingparts is disrespectful, vulgar and threatens me. See his WhatsApp messages addressed to me.
Thank you
Best regards with respect

Messages from sonicracingparts on WhatsApp today:
17:43 this little baby... would fuck my money? Bastard...
(note: attached a photo a young man)
17:44 you can t imagine how many problems I ll give u... bastard
17:44 parts are new and perfect
17:44 you know perfectly about it
17:45 fucking CROOK
17:45 you will not do some FRAUD to me...
17:46 send me back IMMEDIATELY my parts new and perfect as shipped to u
17:46 immediately
17:47 u would money and also keep parts? U r crazy... little bastard
17:47 u will not fuck me!!!
18:40 !!!
18:40 !!!
18:40 !!!
18:40 !!!
18:40 !!!
18:40 did u inderstand???
18:40 did u inderstand???
18:40 did u inderstand???

29. 3. 2023

ebay, 16:00

Dobrý den, pane Vlacile,

Děkujeme za váš dotaz.

Je škoda, že máte takový problém s jedním z našich prodejců.

Komunikace, která také probíhala prostřednictvím zpráv eBay, není v souladu s našimi pokyny pro komunikaci na eBay a není ani žádoucí, proto jsme právě zahájili hlášení od vašeho prodejce. Za tímto účelem je vedena komunikace a v závislosti na porušení zásady jsou přijímána opatření. Proto vás žádám o trpělivost.

Doufám, že se záležitost ještě podaří vyřešit k vaší spokojenosti.

S pozdravem

Ellen Achsová
eBay-Customersupport


Hello Mr. Vlacil,

Thank you for your inquiry.

It is a pity to see that you have such a problem with one of our sellers.

The communication, which also took place via the eBay messages, is not according to our guidelines of communication on eBay and is also not desired, so I have just initiated a report from your seller. The communication is taken for this purpose and measures are taken depending on the violation of the principle. I therefore ask you to be patient.

I hope that the matter can still be resolved to your satisfaction.

best regards

Ellen Achs
eBay-Customersupport

ebay, 16:10

Dobrý den Milane,

Děkujeme, že jste se na nás obrátili a nahlásili prodejce položky: AG 1240 - AG 1250 + AG 1251 OHLINS SADA TLUMIČŮ BMW R 1200 GS ASA ESA (EX.

Na základě důkazů, které jsme shromáždili, a nepříjemné transakce, kterou jste zažili s prodejcem (sonicracingparts), jsme je nyní nahlásili. Sankce se budou pohybovat od varování po omezení a pozastavení v závislosti na minulých akcích, které byly zaznamenány.

Uvědomte si prosím, že nebudete dostávat žádné aktualizace o konkrétní akci, kterou jsme na jejich účtu provedli z důvodu ochrany osobních údajů našeho účtu, ale rádi bychom vás ubezpečili, že takový druh prodejního chování na webu netolerujeme a v této věci budou přijata příslušná opatření.

Rádi bychom vám poděkovali za čas, který jste věnovali nahlášení prodejce. Vybudování bezpečného obchodního prostředí pro kupující i prodávající je jedním z našich hlavních cílů zde na eBay a děkujeme vám za spolupráci při zajišťování jejich dodržování.

Pokud jste od tohoto prodejce obdrželi nějaké další e-maily, laskavě je ignorujte, protože jsme je již nahlásili.

Domnívám se, že informace, které jsem uvedl, jsou vhodné k vyřešení vašeho problému při nahlášení tohoto prodejce, Milane.

S pozdravem,

Carmina G.
Důvěra a bezpečnost eBay


Hello Milan,

Thank you for reaching out to us to report the seller of the item: AG 1240 - AG 1250 + AG 1251 OHLINS KIT SHOCK ABSORBERS BMW R 1200 GS ASA ESA (EX.

Based on the evidences we have gathered and the unpleasant transaction you experienced with the seller (sonicracingparts), we have reported them now. The penalties will range from warning to restrictions and suspensions depending on past actions that have been recorded.

Though please know you won't be receiving any updates about the specific action we have taken on their account due to our account privacy reasons, but we would like to assure you we do not tolerate such kind of selling behavior on the site and an appropriate action will be taken on this.

We would also like to thank you for your time in reporting the seller. Building a safe-trading environment for both buyers and sellers is one of our main goal here on eBay, and we thank you for your cooperation in ensuring these are followed.

If in case you received any other emails from this seller, please kindly disregard it as we already have reported them.

I trust that the information I provided are appropriate to address your concern in reporting this seller, Milan.

Kind regards,

Carmina G.
eBay Trust and Safety

ebay, 16:15

Ahoj Milane, právě jsi byl v kontaktu s naším týmem zákaznických služeb a rádi bychom věděli, jak jsme dopadli.

Začněte tím, jak jste byli celkově spokojeni se svými službami zákazníkům?


Hi Milan, you were just in touch with our customer service team and we'd like to know how we did.

To get started, how satisfied were you with your customer service experience overall?

sonicracingparts, 18:59 - 19:05

WhatsApp:

18:59 ahoj
18:59 ahoj
18:59 ahoj
18:59 rozumíš anglicky nebo musím mluvit česky
18:59 musíš mi poslat díly zpět
18:59 chápeš nebo ne?
19:00 chápeš nebo ne?
19:00 chápeš nebo ne?
19:00 chápeš nebo ne?
19:00 chápeš nebo ne?
19:04 "Zpráva smazána"
19:04 co ty jsi za bastarda
19:04 to je neuvěřitelné! Jen podvodník... podvodník
19:04 zasraní čeští lidé
19:04 mě neukradneš peníze!!!


WhatsApp:

18:59 ehi
18:59 ehi
18:59 ehi
18:59 do u understand english or I have to speak in czech
18:59 you have to send parts back
18:59 understand or not?
19:00 understand or not?
19:00 understand or not?
19:00 understand or not?
19:00 understand or not?
19:04 "This message was deleted"
19:04 what bastard you are
19:04 this is incredibile! Just a crook... un truffatore
19:04 shit czech people
19:05 you will not steal my money!!!

Francis, 23:23

Ahoj,
přestaňte psát zprávy na WhatsApp, prosím. Pokud mi chcete něco sdělit, napište sem, prosím.

Mimochodem, balík jste předal přepravní službě v úterý 14. 3. 2023 v 15:39, mně byl doručen v pátek v 15:37, balík byl tři dny na cestě.
Já jsem balík předal k přepravě v pondělí 27. 3. 2023, pokud bude tento balík na cestě ty samé tři dny, obdržíte jej nejdříve zítra. Je ti to jasné?
s pozdravem


Hello,
stop writing the messages on WhatsApp, please. If you want to tell me something, write here, please.

BTW, you handed over the package to the shipping service on tuesday 14. 03. 2023 at 15:39, it was delivered to me on friday at 15:37, the package was on the road three days.
I handed over the package for transport on Monday 27. 03. 2023, if this package will be on the road the same three days, you will receive it tomorrow at the earliest. Is that clear to you??
Best regards

Francis pro ebay, 23:37

Ahoj,
Dnes odpoledne jsem na WhatsApp obdržel další výhrůžky od prodejce:
18:59 ahoj
18:59 ahoj
18:59 ahoj
18:59 rozumíš anglicky nebo musím mluvit česky
18:59 musíš mi poslat díly zpět
18:59 chápeš nebo ne?
19:00 chápeš nebo ne?
19:00 chápeš nebo ne?
19:00 chápeš nebo ne?
19:00 chápeš nebo ne?
19:04 "Zpráva smazána"
19:04 co ty jsi za bastarda
19:04 to je neuvěřitelné! Jen podvodník... podvodník
19:04 zasraní čeští lidé
19:04 mě neukradneš peníze!!!

Děkuji za pomoc s tímto případem
S přátelským pozdravem


Hello,
This afternoon I received more threats on WhatsApp from the seller:
18:59 ehi
18:59 ehi
18:59 ehi
18:59 do u understand english or I have to speak in czech
18:59 you have to send parts back
18:59 understand or not?
19:00 understand or not?
19:00 understand or not?
19:00 understand or not?
19:00 understand or not?
19:04 "This message was deleted"
19:04 what bastard you are
19:04 this is incredibile! Just a crook... un truffatore
19:04 shit czech people
19:05 you will not steal my money!!!

Thank you for helping with this case
kind regards

30. 3. 2023

ebay, 08:51

Dobrý den, pane V,

děkujeme za vaši zprávu. Je velmi smutné, že procházíte takovou situací.
Ale s tím si nedělejte starosti, jsme tady. Podpoříme vás. Rád vám pomohu s objasněním vašich obav.

Děkujeme, že jste nás kontaktovali, abychom pomohli eBay udržet bezpečným tržištěm.
Pokud chcete nahlásit prodejce, musíte použít náš online nástroj.
Pokud byste chtěli nahlásit problém s prodejcem společnosti eBay, použijte prosím tento přímý odkaz na „Nahlásit problém s prodejcem“:https://www.ebay.de/help/action?topicid=4022Möglicherweise you se musí nejprve přihlásit.
Poté můžete ze seznamu vybrat důvod, proč chcete prodejce nahlásit. Je to snadné. Po kliknutí na tlačítko Další budete provedeni procesem krok za krokem. Většina zpráv je zkontrolována do 6 až 24 hodin.
Pokud po uplynutí této doby nezaznamenáte žádné akce prodejce, mějte prosím na paměti, že tyto akce často nepoznáte vy ani ostatní.
Protože chráníme soukromí všech členů eBay, nemůžeme vám říci, jaké kroky podnikneme.

Děkujeme, že používáte eBay a pomáháte nám zůstat bezpečným a spravedlivým trhem.

S pozdravem,

Diana Demlerová
eBay-Customer Service


Hello Mr. V,

thank you for your message. It is very sad that you are going through such a situation.
But don't worry about that, we're here. We will support you. I would be happy to assist you in clarifying your concerns.

Thank you for contacting us to help eBay keep eBay safe as a marketplace.
If you want to report a seller, you must use our online tool.
If you would like to report a problem with a seller to eBay, please use this direct link to "Report a problem with a seller":https://www.ebay.de/help/action?topicid=4022Möglicherweise you must first log in.
You can then select the reason you want to report the seller from a list. It's easy. After clicking Next, you will be guided through the process step by step. Most reports are reviewed within 6 to 24 hours.
If you do not notice any actions for the seller after this time, please keep in mind that the actions are often not recognizable to you or others.
Because we protect the privacy of all eBay members, we are unable to tell you what action we will take.

Thank you for using eBay and helping us stay a safe and fair marketplace.

Kind regards,

Diana Demler
eBay-Customer Service

sonicracingparts, xx:xx

Ahoj,

Nedostal jsem vaše zprávy z posledních dní přes eBay, takže jsem byl nervózní...
Mluvil jsem s eBay a řekli mi, že odpovídáte... a také posíláte díly zpět
takže pokud je to... v pořádku... žádný problém
uvidíme, až tu budou díly, jestli jsi poslal všechny díly přijaté... tak, jak jsem je poslal

pozdravy
Emanuele


Hi,

I didn't receive your messages of last days via eBay... so I was nervous...
I spoke with eBay and they told me, you are answering... and also sending parts back
so if that's... ok... no problem
we'll see when parts are here, if you sent all parts received... as I shipped

regards
Emanuele

Francis, 12:19

Ahoj,

Psal jsem ti přes eBay, např. v pondělí poté, co jsem Vám balík odeslal, a tato zpráva má přílohu s lístkem České pošty pro přepravu. Součástí této zprávy je i odkaz pro sledování zásilky, pro jistotu ještě jednou: https://www.postaonline.cz/cs/trackandtrace/-/zasilka/cislo?parcelNumbers=CS011911970CZ. A následující zpráva obsahuje dvě fotografie s předním a zadním tlumičem před balením.

Proto se divím, proč mě urážíte a píšete tisíce zpráv na SMS a WhatsApp.

S pozdravem


Hello,

I wrote you via eBay, e.g. on Monday, after I sended the parcel to you, and this message has attachment with the Czech Post ticket for transportation. This message include also link for tracking of the parcel, for sure again: https://www.postaonline.cz/en/trackandtrace/-/zasilka/cislo?parcelNumbers=CS011911970CZ. And the following message contain two photos with the front and the rear shock absorber before packing.

That's why I'm surprised, why you are insulting me and writing a thousand messages on SMS and WhatsApp.

Best Regards

sonicracingparts, 12:21

ok ok 👌

poslal jsi to na :
Andreani Group - Pesaro
nebo
Sonic Racing Parts - Vedano al Lambro
?

zdravím
E.


ok ok 👌

did u ship it to:
Andreani Group - Pesaro
or
Sonic Racing Parts - Vedano al Lambro
?

regards
E.

Francis, 12:34

Ahoj,

do Andreani Group.
To jste požadoval.

S pozdravem


Hello,

to Andreani Group.
That's what you asked for.

Best Regards

sonicracingparts, 12:21

okkk 👌
zůstáváme v kontaktu...

zdravím
E.


okkk 👌
we keep in touch...

regards
E.

Francis, 13:02

Dobrý den,
V podělí jsem podal balík do Itálie, ... odkaz na tracking
A nevidím, co se děje. Je to vrácený nákup z ebay, můžete mi, prosím, poslat sledovací číslo italského partnera?
Děkuji
s pozdravem

Francis, 17:17

Ahoj,

Nevím, kdo je v Itálii partnerem pro České poštu, můžete zkusit https://www.ship24.com/cs/tracking?p=CS011911970CZ nebo http://globaltracktrace.ptc.post/gtt. web/ (snímek obrazovky je v příloze)

S pozdravem


Hello,

I don't know, who is the partner in Italy for CzechPost office, You can to try https://www.ship24.com/cs/tracking?p=CS011911970CZ or http://globaltracktrace.ptc.post/gtt.web/ (screenshot is attached)

Best Regards

sonicracingparts, 21:31

to není důležité,
důležité je vrácení dílů bez problémů

not important
just important parts will come without problems 👌

Francis, 22:30

Ahoj,

Omlouvám se za pomalost České Pošty, zdá se, že balík opustil Česko až dnes, i když jsem jej předal k dopravě už v pondělí..
Můžete to sledovat na odkazu: https://www.ship24.com/tracking?p=CS011911970CZ

S pozdravem


Hello,

I'm sorry for the slowness of the Czech Post, it seems that the shipment is leaving the Czech Republic only today, even though I handed over the package already on Monday.
You can see it on link: https://www.ship24.com/tracking?p=CS011911970CZ

Best Regards

3. 4. 2023

Česká pošta, 8:45

Dobrý den,
lituji, ale Česká pošta sleduje zásilky pouze na území České republiky. Informace o stavu zásilky v zahraničí jsou na našem webu zobrazeny jen v případě, že zahraniční poštovní správa tyto údaje poskytne.
Dle našich datových záznamů zásilka uvedeného podacího čísla opustila Českou republiku dne 30.3.2023. Vzhledem k tomu, že zásilky nejsou během celého přepravního procesu sledovány on-line a zahraniční poštovní správy informace o pohybu zásilek na jejich území zpravidla neposkytují, nelze bohužel zjistit, kde se zásilka v danou dobu nalézá.
Mohu Vám pouze doporučit zásilku s podacím dokladem reklamovat.

S pozdravem

4. 4. 2023

Francis, 10:17

Dobrý den,
Děkuji za odpověď.
Přiznám se, chybí mi v ní důležitý údaj: předali jsme italskému partnerovi XYZ a další pohyb zásilky můžete sledovat na jeho webu www...
Za druhé, vysvětlíte mi, prosím, proč zásilka podaná po poledni v pondělí opustila ČR až ve čtvrtek? Je to sice do zahraničí, ale do EU a do Schengenského prostoru, s volným pohybem zboží a osobo bez cla a dalších poplatků.

S pozdravem

5. 4. 2023

Práce české pošty i té italské je tragická. Podáno v Praze v pondělí po poledni, odešlo z Prahy ve čtvrtek odpoledne !!!
Celkem byl balík na cestě týden a půl.
Francis, 19:28

Ahoj,
dnes bylo doručeno do Andreani, koukni do tracklogu: https://www.ship24.com/tracking?p=CS011911970CZ

s pozdravem


Hello,
is delivered today to Andreani, see track log: https://www.ship24.com/tracking?p=CS011911970CZ

Best Regards

sonicracingparts, 19:29

zítra ráno zavolám do Andreani,
a dám vám vědět, Doufám, že bude vše v pořádku, abychom tuto situaci uzavřeli ;)

s pozdravem
E.

tomorrow morning I'll call Andreani...
and I'll give u answer, I hope everything ok se we close this situation ;)

regards
E.

6. 4. 2023

Česká pošta, 8:45

Dobrý den,
zásilka Vámi uvedeného podacího čísla by dle dostupných datových záznamů z ciziny měla být v současné chvíli již dodána: https://t.17track.net/cs#nums=CS011911970CZ

Hezký den

ebay, 17:41

Ahoj Milane,

Byla vám vrácena částka za zboží.

Zde je shrnutí vaší refundace. Vrácení peněz je obvykle k dispozici do 3–5 pracovních dnů.


Hi Milan,

You were issued a refund for your return.

Here's a summary of your refund. Refunds are typically available within 3-5 business days.

paypal, 18:41

Dobrý den, uživateli MV
Obchodník eBay Commerce Inc vrátil peníze v plné výši
Částka vám byla vrácena na kartu MASTER_CARD x-0000. Ve výpisu se vám může objevit až za několik dnů. Pokud to bude trvat déle, kontaktujte přímo vydavatele karty.

9. 4. 2023

Příběh končí, peníze připsány zpět na účet.