Carrera D132/D124 Anti Collision System

Carrera Digital 132 a 124

Antikolizní systém výhybek a výjezdu z PSL

Carrera digital je výborný systém herní zábavy, možnost změnit dráhu a nutnost "tankovat" dodává závodění jiný rozměr zážitků, ve spojení se systémem řízení např. HSSRMS ze Slot Car Illustrated, nemá daleko od reálného okruhového sportu, jen je to v menším a doma "na stole".

V zápalu boje na výhybkách dochází ke kolizím, auta vypadávají z dráhy a často, zejména v domácím prostředí, chybí pomocné ruce asistentů-nasazovačů. Toto vyřešili chytré hlavy přede mnou, níže uvedené řešení je úpravou řešení z freeslotter.de které čerpá z ještě staršího řešení.
DPS (deska plošného spoje) je navržena pro jednoduchou domácí výrobu bez leptání, pouhým dělením ploch, buď rytím a nebo naříznutím malou modelářskou ruční kotoučovou bruskou.

Blokové schema

Pro správnou funkci antikolizního systému je třeba správně nastavit detekční zónu v cílové dráze. Detekci provádí modul popsaný níže, sleduje průtok elektrického proudu v napájecí koleji cílové dráhy. Pro umožnění funkce je třeba oddělit část napájecí kolejnice z obvodu celé soustavy a detekční kolejnici napájet skrze přidaný modul.
Příkladem budiž odbočení vlevo. Abychom si ušetřili práci, tak budeme detekovat v levé dráze pravou napájecí kolejnici, protože ta je už jednou přerušena u napojení šikmého odbočovacího pruhu z pravé dráhy, našeho konce detekčního úseku. Přesněnji, přerušena je kolenice ve vozovce, elektrické propojení existuje vespod dráhy a je provedeno kabelem s připájenými mosaznými kontakty vstrčenými zevnitř do kolejnice. Nám bude stačit tuto propojku vyjmout.
Začátek detekčního úseku mi empiricky vyšel na polovinu rovného úseku před výhybkou. Ano, bylo by možné detekční úsek začít na spoji dílů, ale spoj na úrovni fotosnímače výhybky je moc blízko výhybce, auta jsou vedle sebe, ke kolizi by mohlo dojít. Spoj dílů celou jednu rovinu před výhybkou je zbytečně daleko před výhybkou, je v pozici "proč stahovat kalhoty teď, když brod je ještě daleko" :-) a předčasné uzavření výhybky kazí závody.
K přerušení kolejnice můžete tuto vyklopit částečně z plastové dráhy jedním koncem (narovnáte rozehnuté kraje kloejnice zespod dráhy), přeříznete kolejnici výše zmíněnou kotoučovou malou bruskou nebo opatrně obyčejnou pilkou na kov, začistíte hrany po řezu, kolejnici vmačknete zpět a rozlisujete proti vytažení.
Kde přerušit a jak zapojit napoví blokové schema, vyrobený a přidaný hardware přerušuje signál z optočlenu v dráze:


Podklady pro výrobu ACS odbočky vlevo.
DPS je navržena v rastru 1,27 mm, až jednu výjimku jsou vývody vzdáleny 2,54 mm nebo více.

Podklady pro výrobu ACS odbočky vpravo

PitStop Line (PSL)

Antikolizní systém je možno vytvořit i pro výjezd z PSL, jen je to o něco složitější, je třeba zasáhnout ne do ovládání výhybky ale do ovládání aut.
Inspirace je opět na www.freeslotter.de, avšak narozdíl od jejich řešení povedlo se mi vše vměstnat pod dráhu a není třeba mít vedle dráhy externí relé-box.

Blokové schema je o něco složitější, je třeba odpojit nejen snímací fotočlen pro odbočení do PSL ale též část napájecí kolejnice v PSL pro zamezení výjezdu stojícího vozu. Mezi detekční díl pro vjezd a odpojovací díl pro blokování výjezdu je vložen 1k2 odpor zajišťující datový průchod pro případný SafetyCar zaparkovaný v PSL. Bez tohoto odporu při každém průjezdu auta po dráze sousedící s PSL by docházelo k odpojení napájení SafetyCaru a po jeho obnovení SafetyCar o několik centimetrů popojede, po několik apopojetích vyjel by z PSL samovolně na trať. V blokovém schematu je vidět též přepojení napájení snímače PSL, které by při napájení z detekční zóny způsobovalo nezavíraní vjezdu do PSL.

Původní schmema je modifikováno tak, aby relé se vešlo pod dráhu a zároveň nebylo třeba externího napájení pro spínací cívku relé. Napětí v dráze je sice konstatních 14,8 V, ale je do něj namodulováno řízení aut a výhybek, relé kmitalo a proto je doplněna dioda v závěrném směru na kontaktech ovládací cívky relé, kondenzátor pro vyhlazení napájení ovládací cívky a dioda oddělující náboj kondenzátoru zpět do systému dráhy.

Podklady pro výrobu ACS výjezd z PSL vpravo

DPS

schema

Podklady pro výrobu ACS výjezd z PSL vlevo

DPS

schema