Trust The Rust


Název stránky vznikl někdy v roce 2015 při plánování zážitkové skupinové jízdy inspirované speciálními díly serie Top Gear.

Cílem akce nebylo vyhrát, ale pobavit se, proto:

  • pojede se čerstvě zakoupenými ojetými levnými vozy za maximální cenu 500 €
  • zákaz použití dálnic (až na jednu výjimku, viz níže)
  • zákaz použití elektronické navigace, povolena je pouze tištěná mapa
  • přibližný denní nájezd 500 km
  • každý soutěžní vůz bude vybaven GPS trackerem pro kontrolu dodržování pravidel a případné dohledání pro asistenci

plán průběhu expedice:

den 0.
před půlnocí 30. 6. 2016 sraz na hlavním nádraží v Praze
v 23:56 odjezd pravidelnou autobusovou linkou DB do Mnichova
den 1. pátek
příjezd do Mnichova v 5:00 ráno,
individuální nákup soutěžního vozu,
v podvečer sraz v hotelu za Mnichovem
den 2. sobota
vložená soutěž o maximální rychlost, pouze pro splnění tohoto úkolu je možná jízda po dálnici*2
vložená soutěž o zdolání alpského průsmyku na čas, zdola nahoru
vložená soutěž o zdolání alpského průsmyku na čas, shora dolů
den 3. až 7. neděle až čtvrtek
po snídani rozprava, předání nápovědy pro daný den
průjezd kontrolními body podle nápovědy
plnění různých úkolů podle nápovědy
vyhledání cíle dne podle nápovědy
den 8. pátek
po příjezdu do Porta prodej soutěžních vozů
vyhodnocení celé akce podle bodovací tabulky
večerní party s vyhlášením výsledků
den 9. sobota
volný den, degustace portského, ...
den 10. neděle
odlet/odjezd domů, viz některé spoje

zúčastnit může každý, avšak až po splnění níže vypsaných podmínek:

  • vyplnit a odeslat webový formulář a nebo stáhnout přihlášku, vyplnit a zaslat e-mailem
  • zaplatit startovné 7000 Kč za každého člena posádky (budou z něj hrazeny noclehy a snídaně) nejpozději do 27. 6. 2016
  • použít čerstvě*4 zakoupený*3 vůz BMW za cenu 500 euro*1 nebo méně
  • nejpozději do odjezdu autobusu, tedy do konce dne 30.6.2016, doručit do rukou pořadatele originál vlastnoručně podepsaného prohlášení od každého člena posádky


vysvětlivky:
*1 Cena za nákup vozu je jedním z hodnocených parametrů akce, vyšší než 500 euro je progresivně hodnocena zápornými body, viz tabulka níže.
*2 Pravidlo zakazující použití dálnice neplatí 2. den, v sobotu. Tento den je jízda po dálnici povolena pro splnění úkolu s cílem dosažení co nejvyšší maximální rychlosti.
*3 Jedinci s nedostatečným smyslem pro dobrodružství mohou vůz zakoupit bez časového stresu před 1. dnem, během celého kalendářního týdne, tedy nejdříve 27. 6. 2016, avšak nákup před 1. dnem akce je hodnocen zápornými body.
*4 Jedinci s ještě menším smyslem pro dobrodružství mohou jet jako doprovodné vozidlo jakýmkoli typem BMW libovolného stáří a ceny, zakoupeného kdykoli, avšak taková posádka bude v úvodu penalizována jedním milionem záporných bodů a soutěže se účastní ve vedlejší kategorii.